Algemene voorwaarden

Artikel 1 – DEFINITIES
Artikel 2 – TOEPASSELIJKHEID
Artikel 3 – PRIJS
Artikel 4 – BETALING
Artikel 5 – LEVERING
Artikel 6 – BESTELLINGEN/COMMUNICATIE

De volgende termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: Ondernemer – de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, met de volgende identiteit:

LEV&IK

Postadres: Watermunt 7
E-mailadres: ilona@levenik.nl
Telefoonnummer: 0623671780
KvK-nummer: 70631565
Btw-nummer: NL001423949B75

Consument – de koper die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit

Partijen – de ondernemer en de consument
Aanbod – de producten die de ondernemer aanbiedt ter verkoop aan de consument

Aankoop – het product dat door middel van de koopovereenkomst wordt gekocht door de consument van de ondernemer

Dag – kalenderdag

Artikel 2 – TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tot stand gekomen koopovereenkomsten op afstand tussen de ondernemer en de consument.

2.2. Voor het sluiten van de koopovereenkomst worden de algemene voorwaarden beschikbaar gesteld aan de consument op dusdanige wijze dat deze opgeslagen kunnen worden door de consument.

2.3. Indien voorts aanvullende of afwijkende voorwaarden van toepassing zijn op de koopovereenkomst, worden deze op dezelfde wijze verschaft aan de consument.

2.4. In het geval van tegenstrijdige aanvullende of afwijkende voorwaarden zijn de voor de consument meest gunstige voorwaarden van toepassing.

Artikel 3 – PRIJS

3.1. De in het aanbod genoemde prijzen zijn in euro en inclusief btw, exclusief verzendkosten.

3.2. De ondernemer is niet bevoegd de bedongen prijs na het sluiten van de overeenkomst te verhogen, tenzij de consument bevoegd is in geval van prijswijziging de overeenkomst te ontbinden.

3.3. Het in het voorgaande lid genoemde verbod geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.

3.4. In het geval van een prijsverhoging wordt de consument tijdig, en uiterlijk een maand voor de prijswijziging, van de ingangsdatum van de wijziging en de gewijzigde prijs op de hoogte gebracht.

Artikel 4 – BETALING

4.1 Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelde producten en de totale kosten, inclusief verzendkosten.

4.2 Een bestelling wordt pas geleverd na betaling. 4.3 U kunt op de volgende manier betalen: iDEAL,

4.4 De betaling dient volledig te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden.

Artikel 5 – LEVERING

5.1 Levering door LEV&IK vindt plaats in de aangegeven verzendweek, tenzij door LEV&IK anders is aangegeven. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

5.2 Alle leveringen / artikelen worden aangeboden door MyParcel. Deze bezorgen normaliter binnen 1 werkdag, mits het afleveradres binnen Nederland ligt. Overschrijding van de levertijd geeft u geen recht op schadevergoeding.

5.3 Levering vindt plaats op het moment dat de bestelling is afgeleverd bij het door u aangegeven afleverpunt.

Artikel 6 BESTELLINGEN/COMMUNICATIE

6.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en LEV&IK, dan wel tussen LEV&IK en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en LEV&IK, is LEV&IK niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van LEV&IK

Opgesteld op: 20 april 2023

Winkelwagen